Friday, June 6, 2014

TAFSIR SURAH AN-NASR

1.Sejarah penurunan surah An-Nasr Seluruh Ulama Tafsir bersepakat bahawa Surah An Nasr ini merupakan Surah Madaniyyah walaupun turun di Ma... thumbnail 1 summary
1.Sejarah penurunan surah An-Nasr

Seluruh Ulama Tafsir bersepakat bahawa Surah An Nasr ini merupakan Surah Madaniyyah walaupun turun di Makkah iaitu  pada saat Haji Wada. Dan ini menjadi dalil bahawa Surah Madaniyah tidak selalu turun di kota Madinah.

Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir Al Qur’anul Azhim menurunkan suatu riwayat, tidaklah seorang Nabi diberikan umur  dakwah separuh dari umur dakwah Nabi sebelumnya. Dakwah Nabi Isa  berumur 40 tahun. Dan Rasullullah mempunyai umur  dakwah sekitar 20 tahunan.

Surah An Nasr merupakan tanda-tanda datangnya ajal Rasul. Sehingga Fatimah menangis setelah mendengar khabar ini namun  setelah itu tersenyum setelah Nabi memberikan khabar bahawa Fatimah akan segera menyusul Nabi. Sedangkan dari kalangan  isteri Nabi yang paling cepat menyusul Nabi adalah Zainab binti Jahsyi kerana seorang yang dermawan.

2. Pengenalan Surah

Surah An-Nasr (Bahasa Arab: سورة النصر)

(PERTOLONGAN ) adalah surah A-Quran ke 110  dengan 3 ayat.

Ini adalah surah terpendek yang ketiga setelah Al-Asr dan Al-Kawthar, dengan hanya tiga ayat.

3.Asbabun Nuzul

Dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa ketika Rasulullah  masuk ke kota Mekah pada waktu fathu mekah, Khalid bin  Al-Walid telah diperintahkan untuk memasuki Mekah melalui dataran rendah untuk bertempur dengan pasukan Quraisy dan   menyerangnya serta merampas harta mereka sehingga memperolehi kemenangan.

Oleh sebab itu, orang Quraisy telah masuk Islam secara beramai-ramai. Maka penurunan ayat ini adalah berhubung dengan  peristiwa ini dan Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada-Nya diatas kemenangan yang diperolehi serta meminta ampun  diatas kesalahan yang telah dilakukan.                       
                                       
4. Surah An-Nasr

Tafsir ayat Surah An Nasr

Ayat 1

(1) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, iaitu pertolongan dan kemenangan itu  adalah dating daripada Allah  pada masa yang ditentukan-Nya dan dalam bentuk yang dikehendaki-Nya, sedangkan Nabi dan para sahabatnya tidak  mempunyai apa-apa peranan dalam kemenangan itu. Ia merupakan urusan Allah semata-mata yang dilaksanakan-Nya dengan  mereka atau tanpa mereka.  Inilah keseluruhan peranan mereka dalam mencapai  kemenangan dan dalam sambutan orang  ramai menerima agama Allah, kerana itu dalam menghadapi penghormatan Allah yang melaksanakan kemenangan itu, mereka  berkewajipan bertasbih, bertahmid dan beristighfar pada saat-saat kemenangan itu.

Bertasbih dan bertahmid atas nikmat Allah yang telah menjadikan mereka sebagai pemegang amanah dan pembela agama-Nya,  juga atas rahmat Allah ke atas seluruh umat manusia dengan mengurniakan kemenangan kepada agama-Nya, kemenangan  kepada Rasul-Nya menakluk Makkah dan sambutan besar-besaran daripada orang ramai memeluk agamaNya yang penuh  kebajikan itu setelah sekian lama mereka berada dalam keadaan buta, sesat dan rugi.

Beristighfar terhadap berbagai-bagai perasaan dan pengalaman jiwa iaitu beristighfar terhadap perasaan bangga dan sombong  yang berkecamuk dalam hati pada saat-saat mabuk kemenangan setelah sekian lama berjuang. Perasaan yang sedemikian  memang sukar dikawal dalam hati manusia kerana itulah mereka perlu beristighfar.

Ayat ke-2

(2) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

Dan kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong

Di ayat ini sebahagian ahli tafsir memberikan berbagai penafsiran diantaranya orang arab, ahlu mekkah, orang arab dan yang  lainnya.

Ikrimah dan Muqotil mengatakan bahwa penafsirannya adalah orang-orang Yaman yang berjumlah 700 orang datang kepada  Rasul untuk beriman,tunduk patuh dan masuk Islam.

Diantaranya ada yang pandai azan, baca Al Quran dan berzikir sehingga Umar dan Ibnu Abbas menangis melihat hal tersebut.

Rasul pun terlihat senang sampai wajahnya berbunga-bunga.

Ada satu atsar yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Jabir bin Abdullah bahwa ada seorang tetangganya yang  melihat Jabir bin Abdullah menangis dan menanyakan kenapa menangis.

Dan Jabir mengatakan bahwa beliau mendapatkan  ayat 2 dari An Nashr bahwa sekarang manusia berbondong-bondong masuk Islam suatu ketika nanti akan zaman manusia  berbondong-bondong keluar dari Islam.

Ayat ke-3

(3) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima  taubat.

Mensucikan Allah hendaknya dengan memuji-Nya atas nikmat-nikmat yang dianugerahkanNya dan mensyukuri segala  kebaikan-kebaikan yang telah dilimpahkan-Nya.

Kemudian mintalah ampun kepada Allah untuk dirimu dan untuk sahabat-sahabatmu yang telah memperlihatkan kesedihan dan  keputus-asaan kerana terlambat datangnya pertolongan Allah.

Bertaubat dari keluh- kesah adalah dengan mempercaya penuh akan janji-janji Allah dan dengan membersihkan jiwa dari  pemikiran yang bukan-bukan bila menghadapi kesulitan.

Allah mendidik hamba-hamba-Nya melalui bermacam-macam cubaan dan bila merasa tidak sanggup menghadapinyaa harus  memohon bantuan-Nya serta yakin akan datangnya bantuan itu.

Maksudnya, bila pertolongan telah tiba dan telah mencapai kemenangan serta manusia berbondong-bondong masuk Islam,  hilanglah ketakutan dan hendaklah Nabi-Nya bertasbih menyucikan Tuhannya dan mensyukuri-Nya serta membersihkan jiwa  dari pemikiran-pemikiran yang terjadi pada masa kesulitan. Dengan demikian keluh kesah dan rasa kecewa tidak lagi akan  mempengaruhi jiwa orang-orang yang ikhlas selagi mereka memiliki keikhlasan dan berada dalam persesuaian kata dan cinta  sama cinta.

Dengan turunnya surah An Nasr ini, Nabi memahaminya bahawa tugas risalahnya telah selesai dan selanjutnya ia hanya  menunggu panggilan pulang ke Rahmatullah.
Ibnu Umar berkata:

"Surah ini turun di Mina ketika Nabi mengerjakan Haji Wada', sesudah itu turun firman Allah:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

Ertinya:

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku". (Q.S. Al Maidah: 3).

Nabi hidup hanya delapan puluh hari setelah turun ayat ini.

Kemudian setelah itu turun ayat Kalalah, dan Nabi hidup sesudahnya lima puluh hari.

Setelah itu turun ayat:

لقد جاءكم رسول من أنفسكم

Ertinya: "Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri" (Q.S. At Tubah: 128).

Maka Nabi SAW. hidup sesudahnya tiga puluh lima hari.

Kemudian turun firman Allah:

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله

Ertinya:

"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah".
Q.S. (Al Baqarah): 281.

Maka Nabi SAW hidup sesudahnya dua puluh satu hari saja.

5. Faedah surah

i. Membawa berita gembira kepada Rasulullah SAW

ii. Mendedahkan tabi'at  dan hakikat agama Islam dan sejauh mana cita-cita perjuangannya mahu membawa manusia kepada  ketinggian, kemuliaan, keikhlasan, kebebasan dan kemerdekaan iaitu kemuncak matlamat yang tidak dapat dicapai manusia  melainkan di bawah naungan Islam.

Kami telah diceritakan oleh Muhammad ibn Abi 'Adi, daripada Daud, daripada ash-Sha'bi daripada Masruq katanya: A'isyah  telah bercerita bahawa Rasulullah SAW di akhir-akhir kegiatannya banyak berzikir dengan:

Subhanallahi wa bihamdihi, astagh firullaha wa atubu ilaih. Dan beliau telah bersabda; "Tuhanku telah memberitahu kepadaku  bahawa aku akan melihat satu alamat pada umatku dan Ia memerintah kepadaku apabila aku melihat alamat itu supaya aku  bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada-Nya.

Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat," dan aku telah pun melihat  alamat itu iaitu: Iza ja asnasrullahi wal fath ... hingga akhir surah.

(Hadith ini juga telah diriwayatkan oleh Muslim melalui Daud Ibn Abi Hind dengan nas ini).

Ujar Ibn Kathir dalam tafsirnya; "Yang dimaksudkan dengan kemenangan dalam surah ini ialah kemenangan menakluk Makkah  dan inilah pendapat yang sebulat." Qabilah-qabilah Arab memang menunggu-nunggu kemenangan Rasulullah SAW menakluk  Makkah untuk memeluk agama Islam.

Pendapat yang dimaksudkan dengan ‘kemenangan’

Mereka berkata; "Jika ia (Muhammad) dapat menundukkan kaumnya, maka itulah tanda ia seorang Nabi." Oleh itu apabila  Allah memberi kemenangan kepadanya menakluk Makkah, mereka pun memeluk agama Allah sepuak demi sepuak. Dalam  masa tidak sampai dua tahun selepas itu seluruh Semenanjung Arab beriman kepada agama Allah. Tiada qabilah Arab  melainkan semuanya mengisytiharkan keislaman mereka.

Di sana ada lagi satu hadith daripada Ibn 'Abbas dan hadith ini tidaklah sukar untuk diselaraskan dengan hadith yang telah kami  pilihkan itu. Ujar al-Imam al-Bukhari kami telah diceritakan oleh Musa bin Ismail katanya kami telah diceritakan oleh Abu  'Awanah daripada Abi Bisyr, daripada Sa'id ibn Jubayr, daripada Ibn 'Abbas katanya, 'Umar telah memasukkan aku ke dalam  kumpulan tokoh-tokoh tua Perang Badar. Setengah mereka seolah-olah merasa tidak setuju dalam hati mereka lalu berkata;  "Mengapa dimasukkan budak ini bersama kami, kami juga ada anak anak yang sebaya dengannya?" Jawab 'Umar; "Dia  daripada budak budak yang kamu telah kenal."

Pada suatu hari 'Umar menjemput mereka lalu ia masukkan aku bersama mereka. Menurut hatiku ia menjemput aku bersama  mereka untuk memperlihatkan kebolehanku kepada mereka lalu ia berkata; "Apa pendapat kamu tentang maksud firman Allah 'Azzawajalla: Iza ja anas rullahi wal fath. Jawab sebahagian mereka; "Allah menyuruh kita  bertahmid dan beristighfar kepada-Nya apabila Dia menolong dan memberi kemenangan kepada kita." Sebahagian yang lain  diam tidak berkata apa-apa. Lalu 'Umar berkata kepadaku; "Adakah pendapat engkau  begitu juga wahai Ibn 'Abbas?"  Jawabku; "Tidak", lalu ia terus bertanya; "Apa pendapat engkau?"

Jawabku, "Itulah ajal Rasulullah SAW yang diberitahu Allah kepadanya.

Firman Allah; "Apabila tiba pertolongan Allah dan kemenangan"  maka itulah alamat ajal engkau, oleh itu hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan
beristighfar memohon keampunan-Nya, sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat (hamba-Nya)."

Hadis 1

Walau bagaimanapun, di sana terdapat suatu hadith lagi yang diriwayatkan oleh al-Hafiz al-Bayhaqi dengan sanadnya daripada  Ibn 'Abbas juga katanya;

"Sebaik sahaja turun "Iza ja anas rullahi wal fath" Rasulullah SAW terus memanggil Fatimah dan berkata: "Sesungguhnya  ayahanda telah diberitahu tentang kematian ayahanda," lalu Fatimah menangis kemudian dia ketawa sambil berkata:

"Ia  menceritakan kepadaku bahawa ia telah diberitahu tentang kematiannya, kerana itulah aku menangis, kemudian ia berkata pula: 'Sabarlah anakanda, kerana engkau anggota keluarga ayahanda yang pertama yang akan mengikuti ayahanda,'  kerana itulah aku ketawa."

Hadis 2

Hadith itu ialah daripada Ummu Salamah r. 'anha katanya;  Rasulullah SAW telah memanggil Fatimah pada tahun  kemenangan  Makkah dan bercakap-cakap dengannya lalu Fatimah menangis kemudian ia bercakap-cakap dengannya lagi lalu Fatimah  ketawa." Kata Ummu Salamah; "Apabila Rasulullah SAW wafat aku  bertanya Fatimahtentang rahsia tangisannya dan  ketawanya tempoh hari lalu ia bercerita: "Rasulullah SAW telah memberitahu kepadaku ia tidak lama lagi akan wafat, itulah  sebabnya aku menangis, kemudian ia memberitahu kepadaku bahawa aku akan menjadi penghulu kepada wanita-wanita ahli  syurga, kecuali Maryam binti 'Imran, kerana itulah aku ketawa."
(Dikeluarkan oleh at-Tirmizi).

Rujukan
http://www.surah.my
http://www.bahammam.org

BUKU
Terjemahan Al-Quran Juz ‘Amma. (Secara Harfiah) – Ustaz Rusman Adsyah.                                  
(ISBN) 83-046-055-X
Shahih Tafsir Ibnu Kathir
Juz’Amma

"Berfikir tanpa kotak"

Ar Ra'isul Mutakallim, Tabligh Ki Zabaan (Lidah Tabligh) Hadrat Maulana Umar Palanpuri Rahmatullahu 'alaihi berkata: "Orang yang kuat adalah orang yang sanggup bertahan dalam arus kerosakan. Orang yang lebih kuat adalah orang yang sanggup melawan arus kerosakan. Namun orang yang paling kuat adalah orang yang sanggup merubah arah arus kerosakan hingga menjadi akannya arus kebaikan.”

“Dajjal bersama tenteranya mempunyai kekuatan yang amat istimewa dan amat tersusun. Begitu juga Yakjuj dan Makjuj membuat huru-hara di seluruh dunia. Kehebatan mereka tiada siapa yang dapat melawan dan orang beriman berundur dengan hanya makan zikir dan tasbih."

"Allah zahirkan kudratnya hanya dengan labah-labah yang kecil dijadikan asbab untuk menggigit tengkuk-tengkuk mereka hingga mati. Mayat mereka begitu busuk diseluruh dunia. Orang beriman tidak tahan terus berdoa pada Allah. Allah ta'ala hantarkan hujan dan banjir menghanyutkan mereka ke laut. Inilah yang akan berlaku di akhir zaman nanti."

"Amalan dakwah memisahkan hak dan batil seperti air menghanyutkan sampah dari emas dan logam-logam yang lain. Namun pekerja² agama jika wujud cinta dunia dalam hati mereka seperti emas dan disaluti logam-logam lain, maka banyak masalah yang akan timbul.”