Wednesday, December 3, 2014

Ringgit Terus Jatuh Teruk, Malaysia Negara Membangun Paling Terjejas di Asia

2 Disember 2014


Hutang Kerajaan Malaysia Disember 2014 (RM763 Bilion). Ringgit Malaysia Terus Jatuh Teruk (US$1=RM3.42). Malaysia, Negara Membangun Paling Terjejas di Asia.

Hutang Kerajaan Malaysia Sehingga Disember 2014 (RM763.158 Bilion). Ringgit Malaysia Terus Jatuh Teruk (US$1=RM3.42) : Jikalau sesiapa yang ada beli barang di Siam, peniaga Siam pun sudah tidak mahu menerima duit Ringgit Malaysia (RM). Masakan tidak, jikalau dahulu Ringgit Malaysia dilihat “lebih mewah” di mata peniaga Siam. Sekarang ini tidak lagi.

Ini kerana nilai matawang Baht lebih tinggi daripada Ringgit Malaysia (RM). Jikalau bekeras juga mahu membayar dalam RM, harga barang yang dijual terpaksa dinaikkan sedikit nilainya bagi mengimbangi kadar tukaran asing kepada mereka.

Nilai matawang Asia termasuklah di negara Malaysia terus menjunam untuk bulan yang ketiga.

Kajian yang dilakukan oleh Merrill Lynch, Bank of Amerika melalui pakar ekonomi mereka, Dr. Chua Hak Bin yang berpengkalan di negara Singapura memberitahu disebalik trend harga minyak dunia turun sekarang ini, negara seperti Korea Selatan, Thailand begitu juga dengan negara Filipina cukup beruntung apabila perkembangan ekonomi di negara-negara ini cukup memberangsangkan.

Harga Minyak Dunia Jatuh : Malaysia VS Filipina VS Korea Selatan VS Singapura

Sumber: Laporan Bank Of America

Harga minyak dunia turun 10% contohnya, pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi negara Thailand dan Korea Selatan telah naik 45 mata asas.

Harga minyak dunia turun 10% contohnya, Filipina pula berjaya mencatatkan kenaikan 30 mata asas.

Ekonomi Korea Selatan akan catat kadar kenaikan terpantas sejak tahun 2011 iaitu 3.5% (2014) dan 3.6% (2015)

KDNK Thailand dijangka naik 4% pada tahun 2015
Malaysia? Malaysia yang memegang status sebagai negara pengeksport minyak merupakan satu-satunya negara membangun di Asia dan negara di Asia Tenggara yang paling terjejas teruk disebalik harga minyak dunia turun.

Di bawah ini Berita Semasa telah sertakan sebagai rujukan untuk anda bagi tukaran matawang asing melibatkan kadar tukaran matawang asing bagi negara Singapura, Thaialnd, Filipina, Vietnam dan Korea Selatan.
KLIK setiap gambar di atas : Paparan tukaran matawang asing

Mengapa negara seperti Thailand, Korea Selatan dan Filipina yang beruntung disebalik harga minyak dunia turun?

Banyak negara-negara di Asia yang merupakan pengimport bersih minyak pada skala yang besar. Sudah pastinya harga minyak dunia turun memberikan manfaat yang cukup besar untuk negara mereka.

Berdasarkan semakan Berita Semasa kadar tukaran asing matawang Malaysia kepada USD begitu membimbangkan. Ini kerana dalam tempoh sekitar 4 tahun terakhir kadar tukarang matawang ringgit Malaysia telah mencatat trend penurunan terbesar sejak 15 Februari 2010.

Ini semua ada kaitan dengan pendapatan minyak yang semakin berkurang semenjak penurunan harga minyak dunia yang begitu mendadak sehingga telah mencecah ke paras trendah US$70 setong sekaligus kebolehmampuan kerajaan Malaysia mengurangkan hutang negara yang terus melonjak tinggi sekarang ini menyebabkan kebimbangan yang berterusan terhadap pasaran sedia ada.


Keputusan OPEC yang terus berdegil untuk mengurangkan bekalan minyak mentah dunia menyebabkan kerajaan Malaysia di bawah pimpinan kerajaan Malaysia “pening kepala” sekarang ini.

Nasihat Berita Semasa kepada diri kami sendiri dan juga anda semua rakyat Malaysia “sediakan payung sebelum hujan“.

Nilai Eksport Malaysia Jatuh & Pelaburan Asing Lembap. Ringgit Malaysia Semakin Mengecil Dibandingkan Dollar Singapura & Amerika

Saturday, November 29, 2014

Menjawab Tuduhan Salafi Wahabi Tentang Jamaah Tabligh

Ijtima' Lombok
 
JILAAUL ADZHAN: MENYINGKAP TABIR SALAHFAHAM TERHADAP JAMAAH TABLIGH
- Oleh Syaikh Ghulam Musthafa Hasan
https://app.box.com/s/y41ss58kzqnqd4i3dk4a 

Segala puji bagi Allah Tuhan Pemelihara Seluruh Alam, Salawat dan Salam semoga tetap dilimpahkan kepada sebaik-baik Nabi Rasul Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya sampai hari pembalasan.

Selanjutnya, kalau anda belum pernah melihat seseorang, atau kelompok/jama’ah dari dekat, dengan bersahabat atau dengan partisipasi, anda tidak dapat menghukuminya dengan pandangan yang benar. Sebab sudab jelas bahwa apa saja yang anda dengar dari orang-orang itu belum tentu benar dan tepat. Maka dari itu Allah memerintahkan kita:

“Apabila seseorang fasiq datang membawa berita kepadamu, maka selidikilah …“

Rasulullah bersabda:

“Cukuplah seseorang dikatakan pembohong, bila ia memberitakan segala yang ia dengar”.

Saya, penulis kata pengantar ini dengan segala kerendahan hati menuturkan bahwa saya telah menyelesaikan studi di Madrasah Deoband, mendapat Asy-Syahadah AI-Alamiyyah di Universitas Khoirul-madaris, Multan Pakistan pada tahun 1382 H. Kemudian saya mengajar di beberapa Pesantren antara lain Sahiwal, Faishol Abad, Jehiem, Rawalpindi di Islamabad.

Hubungan saya dengan Amir Jama’ah Tabligh di Pakistan yaitu H. Basyir Ahmad rahimahullah, cukup rapat, tetapi saya belum tahu kepentingan aktifitas jama’ah ini. Sampai akhirnya Allah SWT memberi kehormatan kepada saya untuk dapat diterima di Fakultas Da’wah dan Ushuludlin, universitas Islam Madinah AI-Munawwarah Pada hari ketiga dari diterimanya saya di Universitas Islam, saya dan Seluruh mahasiswa asal Pakistan diundang oleh Syaikh Sa’id Ahmad ke Masjid An-Nuur. Beliau telah menerangkan kepentingan usaha yang agung ini. Dan sejak itulah ucapan Syaikh Sa’id begitu berkesan dihati saya dan saya mendapat kesempatan untuk melihat jama’ah ini dari dekat.

Pada tahun 1395 H saya mendapat kesempatan untuk khuruj fisabilillah selarna 40 hari ke Sudan. Saya menjadi tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang hatinya telah terbakar oleh kesedihan dan kerisauan yang dalam karena melihat keadaan umat Islam di hari ini Dalam kerja besar ini mereka tidak mempunyai kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan pribadi. Dan karena keikhlasan dan kesungguhan mereka dalam da’wah. Allah SWT telah memberikan hidayah kepada banyak hamba-hambanya,

Dalam penjalanan khuruj tersebut di stasiun kereta api (Syindi) saya telab melihat seorang pemuda Tunis bersarna dengan seorang gadis Amerika. Waktu itu kami dalam perjalanan menuju ke Port Sudan. Pemuda Tunis tersebut ikut naik di kendaraan kami, maka seorang diantara kami berbicara kepadanya tentang iman, sehiugga Allah SWT telab memberikan karunia hidayah kepadanya. Setelab kepulangan kami ke Saudi Arabia, pemuda tersebut telah datang untuk melaksanakan Umroh dan ia telah hafal beberapa juz AI-Qur an. Adalab sangat kebetulan sekali, pemuda itu termasuk keturunan As-Sadaat dan ia mempunyal keluarga di Madinah AI-Munawwarah.

Setelab tamat dari fakultas Da’wah dan Ushuluddin di Universitas Islam Madinah Al-Munawwrah saya menjadi tenaga da’i dari Lembaga Riset Jamiyah, Fatwa, Da’wah dan Bimbingan Islam di Mauratius kemudian di negeni Bahrain dan bekerja disana selama 12 tahun. Dalarn masa itu, saya telah mengunjungi banyak negara. Sungguh saya belum pernah melihat pengaruh jama’ah manapun yang menyamai pengaruh Jama’ah Tabligh. Dan karena takut dari pengaruh jama’ah ini, sebagian orang menentangnya dan melemparkan tuduhan-tuduhan yang berbahaya. Tetapi karena keikhlasan mereka, Allah SWI’ selalu menolong dan membela mereka dengan bantuan gaibNya.

Buku yang ada dihadapan anda, saya beri nama “Jilaaul Adzhan” (menyingkap tabir kesalah fahaman terhadap Jama’ah Tabligh) yang merupakan kumpulan surat-surat para ulama yang Mukhlis di Kerajaan Saudi Arabia, yang diketuai oleb Yang Terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdillab bin Haz (semoga Allah senantiasa menjaga beliau). mi merupakan bantuan gaib dan Allah Aza Wajalla untuk Jama’ah Tabligh. Kumpulan surat-surat mereka mengandung dorangan semangat untuk jama’ah ini, serta anjuran dan galakan untuk belajar dan mengajar, juga dorongan semangat untuk memperbaiki aqidah.

Yang lebih penting lagi surat-surat tersebut mengajak untuk menyelamatkan ummat dari perpecahan dan perselisihan menuju persatuan Maka dari itu saya telah berfikir untuk menyebar luaskan surat-surat tersebut seperti apa adanya, supaya ummat Islam bersatu diatas satu kalimah. Umat Islam yang terpecah-pecah di zaman ini menghajatkan kepada persatuan lebih besar lagi dan pada di zaman sebelumnya.

Keamanan dan ketentraman tidak rnungkin terwujud kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan AI-Sunnah, rnernpraktekkan tuntutan-tuntutan keduanya, melaksanakan da’ wah dan dengan mewujudkan solidaritas Islam.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Syaikh As-Sayyid Nafis Al-Huseiny, semoga Allah SWT menjaga beliau yang telah memerintahkan kepada saya untuk melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya terhadap usaha yang agung ini.

Sebagai penutup saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penanggung jawab di kantor Dar AI-Hasan untuk percetakan dan terjemah di markas FB, Ayyub Market, Islamabad. Mereka itu adalah Syaikh Raghib Hasan, Syaikh Ahmad Hasan, semoga Allah SWT menjaga beliau berdua, juga pakar lay out saudara Sulaiman Haidar, semoga Allah menjaganya, yang telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk penulisan dan pencetakan buku ini dalam bentuk yang baik dan indah. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua.

Saya berdo’a kepada Allah SWT agar menjadikan usaha saya yang sederhana ini penyebab persatuan ummat islam. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada ummat ini untuk melaksanakan kerja mereka yang hakiki yaitu amar ma’ruf nahi munkar, sehingga berhasil meraih kembali kehormatan dan kejayaan mereka seperti dimasa yang lalu. Amin.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat.

Ghulam Mustofa Hasan
- Alumni Universitas Islam Madinah AI-Munawwarah
– Rektor Universitas A1-Muhammadiyah khusus Untuk Wanita
1-86, Kashmir Road. Ghulam Mohd. Abad. Faishol Abad, Pakistan.
Awwal Jumadist Tsaniyah 1415 H.

J I L A A U L A D Z H A N
Oleh Musthofa Hasan
Alih Bahasa: Ahmad Najid Mahfudh Lc.

Catatan karguzari (laporan) Syaikh Ghulam Musthafa Hasan dan Syaikh Muhammad Aman bin Al-Jamy rahimahullah (1349-1416 H) seperti mana yang terdapat di dalam buku Jilaaul Adzhan terjemahan Indonesia, Menyingkap Tabir Kesalahfahaman terhadap Jamaah Tabligh.

Karguzari Syaikh Muhammad Aman bin Al-Jamy

Surat syaikh rahimahullah berisi laporan kunjungannya ke Ijtima’ Dhaka, Bangladesh (Jan,1979). Pihak Universiti Islam Madinah telah menghantar syaikh rahimahullah yang pada masa itu menjawat jawatan sebagai Dekan Fakulti Hadis dan Pengajian Islam; dan turut bersamanya, Syaikh Abdul Karim Murad daripada Fakulti Syariah. Catatan mengambil sedikit daripada laporan tersebut, kisah seorang pemuda yang turut menghadiri ijtima’ serta pandangan ringkas syaikh rahimahullah terhadap jemaah tabligh.

Syaikh rahimahullah dalam suratnya mengatakan;

"Saya sebutkan sebuah kisah pendek tentang seorang pemuda dari Riyadh, yang telah hadir di ijtima’ Dakka bersama sekumpulan pemuda dari Amerika. Ia telah diselamatkan oleh Allah dari kehidupan jahiliyyah yang telah mengakar di Amerika dengan sebab jamaah ini. Pemuda tersebut menyatakan keinginannya kepada saya untuk melaksanakan Umrah, dengan harapan ibadah ini menghapus keburukan dosa-dosanya dan membersihkan jahiliyyahnya.

Tentu saja, saya mendorongnya untuk melakukan itu, sesudah saya terangkan kepadanya keutamaan taubat, bahkan ia dapat menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dengan perasaan malu yang sangat tampak di wajahnya, ia berkata, “Syaikh Muhammad, saya ingin melaksanakan Umrah, tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan kalau saya sampai di Makkah. Sebab, saya telah lupa semuanya yang saya pelajari di (SMA) dahulu, sebelum saya pergi ke Amerika. Saya telah kehilangan segalanya.”

Ia mengatakan hal ini dengan penuh keharuan. Saya pun sangat terharu mendengar pengakuannya. Saya katakan kepadanya, “Mari kita sedikit menjauh dari keramaian orang, saya akan menerangkan amalan-amalan Umrah.” Ia berkata, “Bolehkah saya merekamnya?” Saya berkata, “Silakan, kalau engkau memiliki tape recorder dan kaset.” Kemudian, saya juga diminta untuk menerangkan semuanya dengan ringkas dan saya beri dorongan kepadanya untuk mengunjungi Masjid Nabawy dan Universitas Islam di Madinah Munawwarah untuk mendapat bekal berupa buku-buku dan risalah-risalah yang bermanfaat.

Satu hal yang ingin saya kemukakan secara ringkas dari kisah ini dan kisah sebelumnya, bahwa Jamaah Tabligh mempunyai hasil kerja yang sangat panjang untuk disebutkan, yang tidak dimiliki olej Jamaah da’wah lain, dan di dunia Islam lainnya. Hasil kerja mereka dapat dilihat dengan jelas dan tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun, baik kawan maupun lawan.

Rahsia keberhasilan ini adalah karena jamaah ini menjadikan da’wah ilallah dan usaha perbaikan manusia sebagai tujuan hidupnya. Bagi jamaah ini, hanya memegang da’wah dengan tangan kiri dan hidup dengan menyandang namanya dengan tangan kanan saja belumlah cukup, tetapi, mereka memegang da’wah dengan kedua tangannya. Kemudian, mereka menjauhi ambisi untuk cinta kepada pujian dan sanjungan. Pujian manusia, ejekan bagi mereka sama saja, sehingga hidup ini menjadi sederhana.

Karena masalahnya sangat jelas, dan kesan da’wah mereka juga sangat jelas, isyarat ini saya cukupkan. Dan bagi orang-orang yang beramal, pengaruh amal dan usaha mereka menjadi bukti bagi mereka. Semoga Allah s.w.t memberikan taufiq kepada kita."

Di akhir surat, syaikh rahimahullah menyertakan beberapa usulan, ini termasuklah menyarankan supaya pihak  Universiti Islam di Madinah menggalakkan mahasiswa-mahasiwa dan dewan tenaga pengajar menyertai muktamar-muktamar yang diadakan oleh jemaah tabligh.

Biografi syaikh rahimahullah serta pujian-pujian ulama kepadanya seperti  Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali dan Syaikh Shalih al-Fauzan, boleh rujuk di laman ini, Para Ulama Ahlul Hadits.

Karguzari Syaikh Ghulam Musthafa Hasan

Syaikh Ghulam Musthafa Hasan merupakan alumni dari Universiti Islam Madinah, Rektor Universiti Al-Muhammadiyah Khusus untuk Wanita dan pengarang buku Jilaaul Adzhan ini. Di bahagian mukaddimah, syaikh menceritakan pengalaman awalnya menyertai jemaah dan menyertakan karguzari yang berikut ini;

"Pada tahun 1395H (1975), saya memperolehi kesempatan untuk khuruj fi sabilillah selama 40 hari ke Sudan. Akhirnya, tahulah saya bahwa mereka adalah orang-orang yang hatinya telah dirasuki kesedihan dan kerisauan yang dalam karena melihat keadaan umat Islam pada hari ini. Dalam kerja besar ini, mereka tidak mempunyai kepentingan dan tujuan pribadi. Karena keikhlasan dan kesungguhan mereka dalam berda’wah. Allah s.w.t telah memberikan hidayah kepada banyak hamba-hamba-Nya.

Dalam perjalanan tersebut, di sebuah stasiun kereta api di Syindi, saya melihat seorang pemuda Tunis bersama seorang gadis Amerika. Pada waktu itu, kami sedang dalam perjalanan menuju Port Sudan. Pemuda Tunis tersebut bersama-sama naik kenderaan kami. Maka seorang di antara kami berbicara kepadanya tentang iman sehingga Allah s.w.t telah memberikan karunia hidayah kepadanya. Sekembalinya kami  ke Saudi Arabia, pemuda tersebut telah datang untuk melaksanakan Umrah. Ia juga telah hafal beberapa juz Al Qur`an. Rupanya, pemuda tersebut termasuk keturunan As-Sadaat ia mempunyai famili di Madinah Al-Munawwarah.

Setelah tamat dari Fakultas Da’wah dan Ushuluddin di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, saya menjadi tenaga da`i di Lembaga Riset Ilmiah, Fatwa, Da’wah dan Bimbingan Islam di Mauritius, kemudian di negeri Bahrain dan berkerja di sana selama dua belas tahun. Selama masa tersebut, saya telah mengunjungi banyak negara. Sungguh, saya belum pernah melihat pengaruh jamaah mana pun yang menyamai pengaruh Jamaah Tabligh. Karena takut akan pengaruh jamaah ini, sebagian orang menentangnya dan melemparkan berbagai tuduhan yang berbahaya. Tetapi, karena keikhlasan mereka, Allah s.w.t selalu menolong dan membela mereka melalui bantuan ghaib-Nya."

Semoga Allah s.w.t memberi ganjaran yang besar kepada alim ulama atas pengorbanan mereka dalam usaha da’wah tabligh dan membuka dada-dada para alim ulama lainnya untuk turut mengorbankan tenaga, fikiran dan memberikan kerjasama dalam usaha yang mulia ini demi ad-deen Allah Ta’ala. Aamiiin.

Nota: Buku Jilaaul Adzhan menampilkan surat-surat para ulama yang mukhlis di Kerajaan Saudi Arabia, diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz. Dipaparkan juga penjelasan serta pandangan Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy dan Syaikh Yusuf bin `Isa Al-Malahy. Muat turun pdf Jilaaul Adzhan terjemahan Indonesia di:

JILAAUL ADZHAN - MENYINGKAP TABIR SALAHFAHAM TERHADAP JAMAAH TABLIGH - Oleh Syaikh Ghulam Musthafa Hasan
https://app.box.com/s/y41ss58kzqnqd4i3dk4a 

Karguzari Syaikh Shalih bin Aly Asy-Syuwaiman di Ijtima’ Raiwind, 1986.

Karguzari (laporan) ijtima’ Raiwind daripada Syaikh Shalih bin Aly Asy-Syuwaiman kepada Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz melalui surat dengan berisi pujian, penafian keburukan dan tuduhan terhadap usaha dakwah dan tabligh berserta tasykil (ajakan). Surat ditulis pada tahun 1407H.

Catatan bersumber daripada terjemahan Indonesia buku Jilaaul Adzhan (Menyingkap Tabir Kesalahfahaman terhadap Jamaah Tabligh) di bahagian ketiga; Kumpulan Surat-Surat Dari Para Pemimpin, Tokoh Ulama, dan Masyaikh yang Mendukung Jamaah Tabligh di Kerajaan Saudi Arabia susunan Syaikh Ghulam Musthafa Hasan. Di dalam bab ini juga turut melampirkan surat daripada Syaikh Maulana Muhammad Ilyas dan Syaikh Muhammad Ihtisyamul Hasan rahimahumAllah kepada yang mulia Raja Abdul Aziz 1, Aali Saud rahimahullah pada tahun 1357H.

Syaikh Shalih bin Aly Asy-Syuwaiman menyatakan di dalam surat tersebut;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Yang mulia orang tua kami, Syaikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz, Ketua Umum Lembaga Riset Ilmiah, Fatwa, Da’wah, dan Bimbingan Islam, semoga Allah menjaganya dari segala keburukan dan memberikan taufiq dalam langkah-langkahnya. Amin.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Liburan saya dimulia pada tanggal 1/3/1407H, dan saya telah melakukan perjalanan ke Pakistan pada tanggal 3/3/1407H bersama rombongan ulama dan mahasiswa dari berbagai Universitas, antara lain Universitas Islam, Universitas Imam Muhammad bin Saud, Universitas Raja Saud dan lain-lainnya. Kami benar-benar telah menyaksikan suatu keajaiban. Begitu kami sampai di Bandara Lahore, kami disambut oleh sekelompok pemuda shalih, yang memancarkan cahaya ilmu dan iman dari janggut-janggut dan wajah-wajah mereka. Kami menuju ke masjid bandara dan melaksanakan shalat sunnah. Kemudian, kami duduk berkumpul dengan rombongan yang berasal dari berbagai negeri. Maka, seorang di antara mereka menyampaikan kalimat-kalimat ajaib yang sangat mengesankan hati.

Kemudian, mobil datang mengangkut kami ke tempat pertemuan di Raiwind. Pertemuan yang indah, yang menyebabkan kekhusyukan hati dan berlinangnya air mata karena rasa gembira dan rasa takut kepada Allah. Pertemuan yang menyerupai pertemuan penduduk surga. Di dalamnya tidak ada kata-kata teriakan, tidak ada  perasaan lelah, tidak ada perkataan sia-sia, tidak ada kekacauan, dan tidak ada kebohongan. Juga sangat bersih, tidak ada bau busuk dan tidak ada kotoran. Pertemuan yang diatur dengan sangat tertibnya – tanpa polantas, tanpa polisi keamanan, tanpa patroli polisi dan tanpa penjaga. Padahal, pertemuan ini meliputi satu juta orang lebih.

Demi Allah, inilah pertemuan yang menghidupkan hati, menyinarkan dan meningkatkan iman – sebuah kehidupan alami dan fitrah yang diliputi oleh dzikrullah, ilmu, ceramah umum, pelajaran (majelis ta’lim) dan halaqah dzikir siang dan malam.

Alangkah elok dan alangkah indahnya karena ia memberikan kepada kita gambaran yang hidup tentang kehidupan para sahabat, tabi’in dan tabiit-tabi’in r.a, yakni gambaran tentang perjuangan, ilmu dan dzikir, kata-kata yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, gerakan-gerakan Islami yang indah dan wajah-wajah yang memancarkan cahaya iman dan ilmu.

Anda tidak akan mendengarkan kecuali kata-kata Tauhid dan dzikir, tasbih, tahmid, takbir, membaca Al-Qur’an, salam, jawaban salam, ucapan jazakallahu khairan dan sebagainya.

Anda tidak memandang kecuali yang menyenangkan Anda dan menyemangatkan hati Anda berupa kegiatan menghidupkan sunnah Rasulullah s.a.w dengan segar – untuk Anda nikmati setiap saat. Sungguh, ini merupakan pertemuan Islami yang agung, indah dan manis.

Secara umum, ia merupakan praktek penerapan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Betapa sunnah menimbulkan kehidupan yang baik dan membahagiakan, dan betapa saya sangat mendambakan pertemuan seperti ini dapat dilaksanakan di negeri Saudi Arabia. Sebab, negeri ini sangat pantas bagi setiap kebaikan dan selalu melebihi negeri-negeri lain dalam setiap kebaikan semenjak masa kerajaan Raja Abdul Aziz – semoga Allah mengampuninya dan menyucikan ruhnya di jannatun-na’im dan mengumpulkan kia semua di Surga Firdaus.

Pribadi-pribadi Jamaah ini berasal dari seluruh pelosok dunia. Mereka memiliki satu bentuk, satu tabiat, satu kata dan satu tujuan. Seakan-akan mereka keturunan dari satu orang atau seakan-akan Allah s.w.t menciptakan satu hati dan membagi-bagikannya kepada mereka.

Mereka tidak mempunyai ambisi dan cita-cita selain ingin berpegang teguh pada agama dan mengadakan perbaikan terhadap pemuda-pemudi muslim dan membimbing non-muslim kepada jalan Allah yang terpuji. Bagaimanakah orang-orang yang bingung berani menyerang orang-orang yang shalih ini?

Syaikh Abdul Majid Az-Zindany mengatakan tentang mereka, “Mereka adalah penduduk langit yang berjalan di atas bumi.”

Betapa lancangnya hati yang berani memaki mereka dan menuduh mereka dengan hal-hal yang tidak ada pada diri mereka.

Saya memperkirakan, tujuan jemaah ini sama dengan tujuan Pemerintah Saudi Arabia, yiaitu membuat perbaikan terhadap manusia di seluruh dunia, menyebarkan perasaan aman dan keamanan di seluruh pelosok negeri. Dari sudut manakah mereka dapat diserang?

Setelah ceramah selesai waktu Isya’, apabila Anda mengarahkan pandangan Anda ke kanan dan ke kiri, Anda akan melihat halaqah-halaqah ilmiah yang dapat Anda ikuti, mana saja yang Anda suka. Di halaqah mana saja Anda duduk, Anda pasti akan mendapat pelajaran.

Apabila keadaan sudah sepi; saat menjelang tidur, Anda pasti melihat mereka tegak seperti tiang. Mereka mengerjakan shalat sebelum tidur. Pada akhir malam, Anda pasti mendengar suara mereka seperti suara sarang lebah karena menangis, merintih dan merengek-rengek kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa mereka dan dosa-dosa kaum muslimin, menyelamatkan mereka dan saudara-saudara sesama muslim dari neraka dan memberikan hidayah kepada seluruh manusia agar mampu menghidupkan sunnah Rasulullah s.a.w.

Ringkasnya, sesungguhnya pertemuan ini sangat pantas dihadiri para ulama dan penuntut ilmu. Bahkan, oleh setiap muslim yang takut kepada Allah dan mengharapkan kebahagiaan di kampung akhirat. Semoga Allah memberi balasan yang baik kepada pelaksananya, meneguhkan mereka dan menjadikan (usaha) mereka bermanfaat untuk kaum muslimin. Sesungguhnya, Ia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa.

Adapun yang menangani semuanya adalah para hafizh Al-Qur’an. Penumbuk gandum menumbuk dengan basmallah, tasbih, tahmid dan takbir. Pembakar roti bekerja dengan basmalah, tasbih, tahmid dan takbir. Kami telah menyaksikan dan mendengarkan mereka tanpa mereka sadari. Maha Suci Allah yang telah membuka pandangan mereka, memberikan taufiq kepada mereka untuk senantiasa berdzikir kepada-Nya dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar – yang dicita-citakan oleh setiap muslim.

Pada hakikatnya Syaikh yang mulia, siapa saja menyertai mereka pasti akan menjadi da’i ilallah melalui latihan dan lamanya persahabatan. Alangkah baiknya seandainya saya mengenal mereka semenjak saya masih mahasiswa di Universitas dulu, pasti hari ini saya sudah menjadi ‘allamah dalam da’wah dan seluruh ilmu.

Demi Allah, inilah yang saya pertaruhkan kepada-Nya. Dan Ia Yang Maha Berkuasa pasti akan meminta pertanggungjawaban saya terhadap hal inipada hari ketika harta maupun keturunan tidak berguna dan tidak seorang pun yang dapat menolong orang lain.

Alangkah baiknya seandainya para da’i di bawah lembaga Syaikh yang penuh berkah ini berpartisipasi dalam pertemuan ini dan keluar bersama Jamaah untuk belajar keikhlasan, sistem da’wah, akhlak para sahabat, tabi’in dan tabiit-tabi’in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya.

Sebagai penutup, saya berdoa kepada Allah agar menunjukkan bahwa yang haq adalah haq dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikutinya. Semoga Ia mengilhamkan kepada kita kebaikan urusan kita; memberikan keikhlasan dan ketetapan kepada kita; melindungi kita dari keburukan diri, hawa nafsu, syaitan; menolong agama-Nya, meninggikan kalimah-Nya, memuliakan pemerintahan kita dengan Islam dan memuliakan Islam dengan pemerintahan kita. Sesungguhnya Dialah Pemilik dan Penguasa segala urusan.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan ke atas Nabi kita, Muhammmad s.a.w, keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Ditulis oleh ananda murid Syaikh Shalih bin Aly Asy-Syuwaiman.
Perwakilan Da’wah dan Bimbingan Islam di Unaizah.

Friday, November 28, 2014

Mengapa Malaysia tidak berada dalam pasukan siasatan bersama MH17?

Soalnya, apakah ada sesiapa dari kalangan kerajaan Malaysia yang berani melanggar "Pakatan Kuasa Besar Barat"? - AL FAEDAH

25/11/2014 LAPORAN HELME HANAFI [AD] - Perhimpunan Agung UMNO (PAU2014) diminta membahas dan meluluskan resolusi mendesak supaya Malaysia diberikan hak sebagai anggota Pasukan Siasatan Bersama (JIT) nahas udara MH17.

Dr Chandra Muzaffar mengemukakan cadangan tersebut dalam satu tulisannya yang disiarkan oleh laman web terkemuka GlobalResearch.

Dr Chandra berharap Perhimpunan Agung UMNO - mesyuarat tahunan parti yang merupakan tulang belakang kepada kerajaan - yang akan berlangsung dari 25-29 November,  membahaskan dan menerima pakai resolusi yang menyokong permintaan supaya Malaysia menjadi anggota JIT.

"Ia adalah permintaan yang sudah pasti mendapat sokongan daripada seluruh negara," ujar beliau.

"Penyertaan kita dalam siasatan tragedi itu juga untuk mengelakkan pihak Barat menyembunyikan atau mengabui cerita sebenar di sebalik jenayah yang paling kejam itu," kata Dr Chandra.

Beliau mempersoalkan mengapa Malaysia tidak berada dalam JIT sedangkan Malaysia pemilik pesawat MH17 dan adalah tidak logik Malaysia tidak dimasukkan sebagai anggota JIT.

JIT diketuai Belanda dengan Australia, Belgium dan Amerika Syarikat sebagai ahlinya.

"Malaysia mempunyai lebih hak untuk berada dalam JIT daripada beberapa ahli sekarang," tegas beliau.

Menurut Pengerusi Yayasan 1Malaysia itu, keanggotaan Belanda boleh difahami kerana pesawat tersebut berlepas dari Amsterdam.

"Tetapi mengapa Belgium berada dalam JIT? Adakah kerana Brussels (ibu nagara Belgium) adalah pusat pentadbiran Kesatuan Eropah (EU) dan EU bertanggungjawab ke atas urusan penerbangan komersial di benua tersebut? Jika itu, maka ia adalah EU, tidak Belgium, yang sepatutnya mempunyai tempat dalam pasukan JIT.

"Bagaimana pula dengan Australia? Adakah kerana sebilangan besar warga Australia maut dalam tragedi itu? Jika itu adalah pertimbangan, maka Malaysia juga perlu dalam JIT kerana 43 rakyat kita terbunuh, bilangan kedua terbesar selepas 193 warga Belanda. Mungkin Amerika Syarikat perlu juga dimasukkan kerana Boeing adalah pengeluar pesawat,"katanya.

Dr Chandra mendedahkan mungkin Malaysia tidak mendapat tempat dalam JIT kerana kita tidak menunding jari ke Rusia sebagai punca tragedi MH 17 seperti empat negara anggota JIT lakukan.

"Malaysia enggan menyalahkan Rusia atau pemberontak pro-Rusia di Timur Ukraine, tanpa bukti kukuh, bukti yang tidak dapat dipertikaikan.

"Sedangkan, sejak dari awal lagi, Ukraine, Amerika Syarikat dan beberapa sekutu mereka telah membina sebuah naratif mengenai bagaimana pemberontak pro-Rusia di Timur Ukraine menembak jatuh MH 17 dengan sistem peluru berpandu darat ke udara (Buk) yang dibekalkan oleh Rusia - naratif yang telah disebarkan secara meluas melalui media global yang berat sebelah," ujar beliau.

Jelas Dr Chandra, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengambil kedudukan yang betul dan berprinsip apabila menahan diri dari mengutuk mana-mana pihak sehingga semua siasatan telah selesai.

"Penyertaan kita dalam siasatan tragedi itu juga untuk mengelakkan pihak Barat menyembunyikan atau mengabui mata cerita sebenar di sebalik jenayah yang paling kejam itu," kata Dr Chandra.

Sebelum ini, dalam satu sidang media bersama di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan rakan sejawatannya dari Belanda, Mark Rutte mengumumkan Malaysia dilantik sebagai anggota penuh dalam kumpulan penyiasat mengenai MH17 yang diketuai Belanda.

Rutte bertemu Najib dalam lawatan kerja sehari ke negara ini pada 6 November lalu.

Polis Diraja Malaysia (PDRM) dilaporkan sudah bersiap sediah menghantar anggota untuk menjalankan siasatan nahas pesawat yang ditembak jatuh di Ukraine pada 17 Julai lalu.

Bagaimanapun sehingga kini, Malaysia tidak dimasukkan sebagai anggota pasukan penyiasat tersebut.

Penerbangan MH17 terhempas di timur Ukraine semasa dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur dengan membawa 283 penumpang dan 15 anak kapal. Pesawat Boeing 777-200 itu dipercayai ditembak jatuh di zon yang sedang bergolak.

Pesawat itu antara lain membawa 193 warga Belanda dan 44 rakyat Malaysia dalam kalangan penumpang dan anak kapal. Semua mayat rakyat Malaysia yang menjadi mangsa telah dikenal pasti.

Thursday, November 27, 2014

MH17: Why is Malaysia Not Part of the Joint Investigation Team? (Berserta Terjemahan Bahasa)

By Chandra Muzaffar (Berserta Terjemahan Bahasa Malaysia)

Why is Malaysia not in the Joint Investigation Team (JIT) probing the MH 17 crash of July 17 2014?

Aren’t there guidelines that spell out which parties should constitute the probe team in the event of a disaster of the magnitude of MH 17? As the owner of MH 17 it is logical and sensible that Malaysia is part of the probe. Malaysia has more rights to be in the JIT than some of its present members. One can understand why Ukraine is in the team since that is where the plane was shot from the sky. We can understand the Netherlands’ membership of the JIT since the flight originated from Amsterdam. But why is Belgium in the JIT?

Is it because Brussels is the administrative capital of the European Union and the EU may have some aviation responsibilities over commercial flights in the continent? If that is the case, then it is the EU, not Belgium, which should have a place in the team. What about Australia? Is it a member of the probe because a large number of Australians were killed in that tragedy? If that is the consideration, then Malaysia should also be in the JIT since 43 of our citizens were killed, the second largest number after the Dutch, 193 of whom perished in the calamity. Perhaps the Unites States should also be included since Boeing is the manufacturer of the aircraft.

It is alleged that Malaysia has been excluded from the JIT because we have not pointed a finger at Russia as the cause of the MH 17 disaster as the four members of the JIT have done. Malaysia refuses to heap blame on Russia or pro-Russia rebels in Eastern Ukraine, or anyone else for that matter, without hard, incontrovertible evidence. Neither the Ukraine government nor the US Administration has been able to offer such evidence to the public. Comprehensive military data from satellite images of the incident would have convinced a lot of people.

Instead, right from the outset, the Ukraine, the US and a number of their allies have constructed a narrative about how pro-Russia rebels in Eastern Ukraine shot down MH 17 with a Buk system supplied by Russia — a narrative which has been widely disseminated through a biased global media that has raised no questions about the motives behind such an action or who would have benefitted from it. In the meantime, the anger generated by this mass murder in the skies especially in Europe has enabled certain parties to expand and reinforce their economic sanctions against Russia.

Given this situation, Malaysia is absolutely right in adopting a principled position on MH 17 which refrains from condemning any party until all the investigations have been completed. This is why we are insisting upon total access to the crash site to enable investigators to collect all relevant evidence. Malaysia is also demanding that it be given a seat in the JIT.

It is a demand that undoubtedly has the support of the entire nation. One hopes that the UMNO general assembly — the annual meeting of the party that is the backbone of the government — which will take place from 25 to 29 November 2014, adopts a resolution that endorses this demand. Since the Malaysian Parliament is also in session, it should lend its weight to a demand which is at the heart of our integrity and sovereignty as a nation.

Most of all, ours is a just demand. It is just not only because MH 17 is ours. It is just because we have a fair and balanced approach to the tragedy and its probe. We want the entire truth to be known. Our participation in the investigation will at least help to check any attempt to conceal or camouflage the real story behind one of the most heinous crimes in recent times. - Global Research, November 24, 2014


Tuesday, November 25, 2014

Wahhabi Dari Kaca Mata Sheikh Ahmad Fatani

“Dan masuk mereka akan Makkah pada tahun 1220. Dan telah menghasarkan [mengepung] mereka itu akan Makkah hingga lapar ahlinya dan makan setengah mereka itu akan anjing. Kemudian masuk mereka itu akan dia dan merentah mereka itu padanya 7 tahun. Dan adalah pada masa itu Daulah ‘Aliyyah Uthmaniyyah di dalam huru-hara yang amat sangat.” - Sheikh Ahmad al-Fathani

Sheikh Ahmad al-Fathani: Wahhabi Itu golongan pelampau, Mazhab Yang Jahat, Keji dan Celaka, jalan yang sesat dan aqidah yang mudarat

Ini adalah sebahagian petikan daripada kitab ‘Hadiqatu al-Azhar wa ar-Rayahin’, karangan seorang alim lagi terkenal di dalam dunia Melayu dan Islam, menguasai pelbagai bidang ilmu, mempunyai murid-murid yang tersohor, serta para guru termasyhur, Sheikh Ahmad al-Fathani.

[Wahhabi Dari Kaca Mata Sheikh Ahmad Fatani] 
“II. Dan setengah daripadanya fitnah taifah Wahabiyyah yang melampau mereka itu hingga merentah mereka itu akan dua Tanah Haram yang mulia. Dan mereka itu satu kaum yang mempunyai mazhab yang jahat dan jalan yang sesat dan i’tiqad yang mudarat.”

[Muhammad Ibn Abdul Wahhab Dari Kaca Mata Sheikh Ahmad Fatani]
“Dan adalah yang menghantar [penganjur] mazhab mereka itu yang keji dan yang meringkahkan dia, Muhammad anak Abdul Wahab dan asalnya daripada masyriq [timur: Najd] daripada Bani Tamim dan adalah permulaan pekerjaannya bahawa ia setengah daripada mereka yang menuntuti ilmu di negeri Madinatu al-Munawwarah ‘ala sahibiha afdalu as-salati wa as-salam.”

[Ulama’ Telah Pun Menjangkakan Kejahatan Muhammad Ibn Abdul Wahhab Dan Menghalang Orang Ramai Daripada Mengikut Beliau]
“Dan adalah bapanya laki-laki yang soleh, demikian lagi saudaranya. Dan adalah bapanya dan saudaranya dan sekelian guru-gurunya memfirasat mereka itu padanya bahawa sanya lagi akan jadi daripadanya sesat dan menyesat dan zaigh dan ilhad dari kerana barang yang diketahui oleh mereka itu daripada perkataannya dan perbuatannya dan bantah-bantahannya pada kebanyakan daripada beberapa banyak masalah. Maka adalah mereka itu menakutkan akan manusia hampir kepadanya. Maka tahqiq oleh Allah Ta‘ala akan firasat mereka itu.”

[Sikap dan Pegangan Penganut Ajaran Wahhabi Yang Menyesatkan Orangramai]

“Maka meringkah ia bagi dirinya akan mazhab yang sesat dan menyalahi ia akan segala imam agama dan menyesat ia akan segala yang jahilin dan mengkafirkan ia akan segala mereka yang tiada mengikut mazhabnya daripada mukminin. Dan menghukum ia dengan syirik mereka yang ziarah kan Qubur Nabi SAW dan auliya’ dan solihin, dan yang bertawassul dengan mereka itu.

Dan mengharamkan ia akan berselawat atas Nabi SAW dan beberapa i’tiqad yang lain daripada demikian itu, dan bahawasa segala manusia telah kufur mereka itu daripada masa hijrah 600 tahun sehingga kepada masanya itu. Dan ialah yang membaharukan bagi mereka itu akan Islam mereka itu. Dan mentaklif [mengarang] ia bagi mereka itu beberapa risalah dan mendatang ia dengan beberapa ibarat da beberapa dalil atas fahamnya yang sesat dan aqalnya yang tebal. Dan mengkesamaran [meengelirukan] ia dengan demikian itu atas kebanyakan orang awam. Maka mengikut setengah mereka itu akan dia.”

[Wahhabi Berpakat Dengan Pemerintah dan Merampas Tanah Haram]
“Kemudian maka masuk ia kepada setengah raja-raja negeri masyriq dan diam ia di sisi mereka itu, mengaya-gaya [memujuk] ia akan mereka itu hingga tertipu daya mereka itu, maka menolong mereka itu akan dia. Dan tasallit [menguasai] mereka itu atas beberapa qaryah dan negeri hingga memerang mereka itu akan beberapa negeri yang besar-besar dan memilik mereka itu akan dua Tanah Haram yang mulia dan segala qura[kampong] keduanya.”

[Wahhabi Menghancurkan Kesan Sejarah Islam Dan Merompak Harta Umat Islam]
“Dan meroboh mereka itu akan segala qubbah tempat yang mulia-mulia dan kubur solihin, dan mengerasi mereka itu akan manusia atas masuk kepada mazhab mereka itu yang celaka. Dan merampas mereka itu akan segala pakaian Qubur Nabi dan segala barang yang di dalam qubbahnya yang maha mulia SAW dan segala barang di dalam Kaabah daripada segala perkakas dan perhiasan yang indah-indah.”

[Wahhabi Menawan Tanah Mekah]
“Dan masuk mereka akan Makkah pada tahun 1220. Dan telah menghasarkan [mengepung] mereka itu akan Makkah hingga lapar ahlinya dan makan setengah mereka itu akan anjing. Kemudian masuk mereka itu akan dia dan merentah mereka itu padanya 7 tahun. Dan adalah pada masa itu Daulah ‘Aliyyah Uthmaniyyah di dalam huru-hara yang amat sangat.”

[Kejatuhan Wahhabi - Pada Kali Pertama - Sebelum Kebangkitan Semula Selepas Perang Dunia Pertama]

“Kemudian keluar titah daripada Sultan kepada Muhammad Ali Pasha, Raja Masir dengan suruh memerangkan mereka itu. Maka diperangkan mereka itu hingga dibinasakan dan dihilangkan daulah mereka itu dan ditawankan raja mereka itu yang bernama Abdullah Ibnu Saud dan beberapa perdana menterinya dan dibawakan mereka itu ke Masir, kemudian ke Istanbul. Maka diarakkan mereka itu kemudian dibunuhkan mereka itu.”

Sumber bagi teks: Kemerosotan Kerajaan Uthmaniyyah- Suatu Sorotan Berdasarkan Tulisan Syaikh Ahmad Bin Muhammad Zain al-Fatani (1857- 1908) oleh Abdullah Zaidi Bin Hassan

Monday, November 24, 2014

Fahaman Wahhabiyyah dan kaitannya dengan Kewujudan Ekstrimis Agama atau Keganasan

Oleh: Al-Ashairah

Imam Ibnu Asakir, Imam al-Khatib dan Imam al-Hafiz al-Mizzi meriwayatkan sebuah hadits yang bermaksud:

"Apabila akhir umat ini melaknat (generasi) awalnya, maka hendaklah orang-orang yang mempunyai ilmu pada ketika itu menzahirkan ilmunya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu pada waktu tersebut seumpama seseorang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepada (Sayyidina) Muhmammad Sallallahu 'alaihi wa sallam.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh; Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam; Selawat dan Salam ke atas Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam, Rahmat ke seluruh alam; Juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiallahu 'anhum 'ajmain, yang telah bertebaran di merata alam;

1. Penulis merasa agak pelik melihat sebahagian masyarakat yang merasakan diri “berilmu dan mengkaji serta berdiri di atas fakta dan kesarjanaan” begitu terkejut dan tidak percaya bahawa Aqidah Wahhabiyyah adalah benih kepada fahaman ekstrim yang berlaku di dalam masyarakat Islam.

2. Yang lebih melucukan ialah apabila ditanya tentang Wahhabi mereka menjawab: “Kami tidak tahu apa itu Wahhabi?”. Tapi kalau dilihat di dalam blog-blog dan ceramah mereka di YouTube, mereka cukup memuji gerakan Wahhabiyyah dan tokoh-tokohnya. Bahkan, ada sebahagiannya menulis artikel dan buku mempertahankan gerakan Wahhabiyyah. Tetapi apabila di hadapan wartawan, slogan “Kami Tidak Tahu Apa Itu Wahhabi” didendangkan. Maka orang ramai yang kurang mengkaji pun tertipu dek kerana “Taqiyyah” ini.

3. Penulis telah melihat begitu banyak penulisan di dalam bahasa Arab yang mengaitkan dan membuktikan Aqidah Wahhabiyyah Takfiriyyah adalah benih kepada fahaman-fahaman ekstrim yang memecahbelahkan dan mengancam umat Islam.

4. Al-Azhar di bawah kepimpinan Sheikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Tayyib pada waktu ini dilihat begitu berterus-terang dan tegas dalam menolak dan menentang Wahhabi.

5. Kerajaan Arab Saudi di bawah Raja Abdullah sehingga waktu ini telah megambil berbagai-bagai tindakan untuk mengendurkan fahaman Wahhabi kerana sedar bahawa fahaman ini telah melahirkan begitu ramai ekstrimis agama. . Apakah kerajaan Malaysia tidak mahu mengambil iktibar?

6. Penulis masih ingat di mana salah seorang rakan penulis, Prof. Madya di salah sebuah IPTA telah memberitahu penulis bahawa di sana terdapat beberapa laporan di peringkat kerajaan Saudi yang membincangkan hal ini – Fahaman Wahhabi dan kesannya kepada Ekstrimis agama. Apakah kerajaan Malaysia tidak mahu mengambil iktibar?

7. Lihatlah juga perkembangan di Somalia wahai para pengkaji! . Apakah kerajaan Malaysia tidak mahu mengambil iktibar?

8. Di Indonesia, pihak keselamatan negara mereka telah lama membincangkang hal ini dan mengaitkan keganasan yang berlaku dengan fahaman Wahhabi. . Apakah kerajaan Malaysia tidak mahu mengambil iktibar?

9. Di Malaysia, pihak berkuasa telah lama sedar berkenaan hal ini namun di akhir-akhir ini hal ini telah diperbincangkan secara serius dan mula mendapat perhatian media.

10. Lihatlah di Iraq, Pakistan dan tempat-tempat di mana berlakunya peperangan dan pembunuhan di antara kaum Wahhabi dan Syiah. Namun begitu, wartawan yang tidak mengetahui mengenai Wahhabi ini menamakan pihak yang menentang dan membunuh kaum Syiah itu adalah kaum Sunnah, atau sengaja dinamakan kaum Sunnah bagi menyembunyikan fahaman Wahhabiyyah ini. Adakah kita sanggup melihat ini berlaku di bumi Malaysia ini?

11. Tak perlu cari bukti jauh-jauh, para pembaca tanyalah mana-mana umat Islam Ahli Sunnah dan Jamaah yang berasal dari Pakistan ataupun Iraq. Penulis sendiri pernah berbincang hal ini dengan seorang pensyarah (Dr.) yang berasal daripada Iraq dan masih lagi mengajar di IPTA di Malaysia ini.

12. Begitu ramai ulama’ yang menulis mengenai Wahhabiyyah menyifatkannya sebagai golongan Khawarij. Fahaman Khawarij yang berasaskan “Takfir” [mengkafirkan umat Islam] adalah sebab berlakunya timbul golongan-golongan yang ekstrim atas nama agama. Imam Abu Zahrah – seorang ulama’ besar al-Azhar – ada menyebut berkenaan al-Wahhabiyyah yang bersikap seumpama Khawarij ini seperti di bawah:

“Dan dapat dilihat bahawa ulama’ Wahhabiyyun mewajibkan pendapat mereka ke atas orang lain sebagai kebenaran yang tidak boleh disalahkan, dan mereka melihat pendapat orang lain sebagai kesalahan yang tidak boleh diperbetulkan, bahkan mereka mengganggap bahawa orang lain yang membuat binaan di perkuburan dan mengelilingi kawasan tersebut adalah seumpama penyembah berhala, dan mereka di dalam hal ini seumpama Khawarij yang mengkafirkan dan memerangi golongan lain yang berbeza pendapat dengan mereka sepertimana yang telah kami sebutkan.” (Imam Abu Zahrah. Tarikh al-madhahib al-Islamiyyah: ms: 201)

13. Banyak lagi bukti yang akan kami kemukakan di masa akan datang, cuma kami gambarkan di sini terlebih dahulu bagaimanakah fahaman Salafiyyah Taymiyyah berkembang menjadi Salafiyyah Wahhabiyyah dan akhirnya menjadi Salafiyyah Wahhabiyyah Irhabiyyah seperti yang dipegang oleh Osama Ibn Laden.

Berdasarkan gambaran tersebut: Semakin jauh tersimpang daripada garis lurus dengan berlalunya masa yang lebih panjang, kaedah Takfir [Tauhid Tiga] yang dimulakan oleh Ibnu Taymiyyah suatu masa dahulu telah berkembang menjadi bertambah buruk. [Merujuk visual di atas.]

14. Ya, kita tidak boleh menyatakan Ibnu Taymiyyah dan Muhammad Bin Abdul Wahhab bersalah 100% di atas semua yang berlaku ini, namun kita tidak boleh juga menafikan bahawa gerakan ekstrimis agama (atau Irhabiyyah) ini membina tapak asas mereka di atas fahaman Takfir yang di bawa dan dikembangkan oleh dua individu tersebut.

Wallahu a’lam.

Saturday, November 22, 2014

SIRI NARATIF RINGKAS: VLADIMIR PUTIN & RUSIA (1)

Tarikh asal entri di (secret) group Anti Konspirasi Facebook: 10 Ogos 2014 telah dirumuskan dan sedang dikemaskini ke blog.

*Forum di grup AK adalah terhad akses kepada ahli grup. Untuk turut serta sila add sebagai rakan/friends untuk profil berikut:
https://www.facebook.com/alfaedah98*RUJUKAN ALBUM RUM=RUSIA @IMGUR

http://imgur.com/a/YI94H 

PENGHITLERAN PUTIN [DIKEMASKINI 13 OGOS 2014]
Malangnya Putin bukan Hitler. Mengapa? Siapakah Putin?


Dengan sekelip mata, naratif Vladimir Putin menjadi tersangat signifikan dan relevan kepada Malaysia dengan tercetusnya insiden MH17 yang secara langsung telah mencaturkan Malaysia kedalam kancah konflik dunia yang mensasarkan Putin sebagai prospek utama untuk dikambinghitamkan oleh proksi-proksi dajjal, para Konspiratur Perang Dunia alaf baru.

Pautan ini:
https://www.facebook.com/groups/antikons/permalink/1481300422126816/


║▌║▌║█│▌alfaedah ║▌║▌║█│▌

Nota Entri:
Yang menarik mengenai feature TIME magazine atas Putin ini terletak pada gelaran "TSAR of The New Russia".. Ia sebenarnya ada mengandungi katakunci dan berhubungkait dengan insiden MH17.


Russia has always been Russia and US has always been US. Isu yang hendak kita bincangkan ialah apakah Rusia masih dikawal oleh kuasa-kuasa Globalis proksi dajjal sebagai controlled opposition atau tidak. US is on the other side of the Globalis coin. [Globalist sentiasa bermain dengan 2 wajah, polemik kiri kanan.]

Dan jika tidak, maka kita akan menghubungkaitkan dengan hadits bahawa akan ada perjanjian damai dengan tentera Imam Mahdi di akhir zaman dengan tentera Rum. Rum dalam hipotesis kami adalah Rusia. Dan ada beberapa perbezaan yang besar antara hipotesis Rum Rusia yang saya bawa dengan yang di bawa oleh Sheikh Imran Hoesein.

Sebelum kita masuk kepada bab RUM RUSIA ada beberapa perkara terpokok yang perlu dijelaskan mengenai Putin dan Rusia. Khususnya dengan terjadinya insiden MH17, maka ada beberapa faktor yang perlu dijelaskan naratifnya terlebih dahulu.

Album ini akan membentuk naratif tersebut secara berperingkat melalui beberapa infografik yang akan dikemaskini dari masa ke semasa hingga selesai maka kita akan kumpulkan dalam 1 nota lengkap.

Pendekatan kita di sini ialah sentiasa membuka ruang kepada perbincangan secara dinamik melalui sesi2 sebegini supaya anda tidak dilatih dengan naratif yang disogokkan dengan jalan mudah.

Saya pun tak boleh tumpukan masa yang banyak untuk membuat artikel terperinci sekaligus.

Sesi memintas kepada isu2 yang berbangkit seperti ini memberi ruang kepada kita untuk membincangkan sesuatu perkara yang berkaitan yang munkin tidak disentuh sekiranya bergantung kepada satu artikel yang lengkap terlebih dahulu. Sebab it saya kata ia dinamik. Walaupun huru hara sedikit kadangkala.

Muhd Ezwan: Putin dari keturunan YNM ke Tuan AF??

Al Faedah: Belum dapat dikesan setakat ini. Walaupun ada cubaan untuk kaitkan beliau dengan Yahud. Dari zahirnya beliau sudah kembali pada Kristian Ortodoks dan selalu kelihatan merujuk kepada Gereja Ortodoks dalam urusan polisi negara Rusia.

Ada nas hadits pada saya yang menghubungkaitkan pemimpin yang bakal menjalankan perdamaian dengan tentera IM adalah dari keturunan Heraklius Maharaja empayar Rum Byzantium di zaman Rasulullah SAW. Walaupun tidak ada bukti genetik setakat ini berat sangkaan saya bahawa ia merujuk kepada Putin. Namun sekiranya andaian saya bahawa pakatan Mufsidun sedang mensasarkan pembunuhan Putin pada masakini, dan jika mereka berjaya membunuhnya sebelum kedatangan IM, maka andaian saya itu terbatal.

Tetapi andaian RUM adalah RUSIA masih kekal samada PUTIN berjaya di bunuh atau tidak.

Jadi bagi saya hipotesis ini saya masih pertahankan sehingga jelas ada isyarat yang menunjukkan bahawa IM tidak akan membuat pakatan damai & bekerjasama dengan Rusia.

Isu Rusia Rum ini bagi saya adalah isu Amirul Mukminin, Imam Mahdi yang buat keputusan bila sampai masa dan keperluannya bukan isu kita. Beliau saja yang boleh buat keputusan untuk ini.

Kalau keputusan menyalahi pihak Rusia, itu tidak bermasalah bagi kita. Kalau IM berpihak kepada Rusia maka umat Islam yang tidak sealiran dengan Rusia kena buat pilihanlah. Nak tolak IM?

Isyarat dari hadits adalah bahawa mereka tentera2 IM bersama2 pihak Rum menawan seluruh dunia secara berperingkat. Makna ia diikuti dengan siri peperangan demi peperangan. Maka inilah menjadikannya relevan kelak. Di mana posisi kita dalam kancah2 peperangan yang bakal mendatang?

Oleh itu sangat kritikal bagi ummah untuk mengenalpasti perbezaan antara Pakatan Judeo-Kristian Zionis dengan Pakatan Rum. Dan satu perbezaan jelas antara saya dengan SIH ialah beliau bercakap baik mengenai IRAN. Saya tolak IRAN dan saya katakan bahawa IRAN adalah duri dalam daging RUSIA dan merupakan musuh dalam selimut. Bagaimana equation IRAN ini dikeluarkan kelak sekiranya betul ada pakatan tentera IM dengan RUSIA dengan sendirinya adalah suatu perkara yg sgt menarik.

Lagi satu perbezaan yang jelas mengenai andaian SIH adalah beliau tetap mengatakan bahawa RUSIA adalah RUM dan pakatan damai dgn ISLAM kekal. Saya kata tidak kekal, akhirnya RUSIA akan belot dan patahkan perjanjian. Ketika itu tentera IM Bani Ishaq akan merempuh SEMUA blok kuasa dunia tanpa kecuali dan tetap menang.

Bermakna kedua-dua RUM dan pakatan Judeo -Kristian akan berhentaman dengan tentera Bani Ishaq IM sehingga ke penaklukan Konstantiniyah. Dan mereka itulah yang dimaksudkan sebagai tentera yang terbaik dalam sejarah manusia.

Khairulazmi Mohamed: "Tuan AlAl Faedah, saya kira SIH tidaklah menyokong IRAN secara total, saya pun pernah sebut perkara ini dalam komen2 lepas dlm group ini. SIH hanya menyatakan tindakan IRAN bersepakat(dalam isu2 terdekat secara luaran) dengan RUSSIA yang SIH ketika ini mengenalinya sebagai AL-RUM adalah betul. Maka yang SIH sokong ialah tindakan IRAN menyebelahi RUSSIA dan bukannya menyokong IRAN itu sendiri.

Berkenaan naratif SIH yang berpendapat persepakatan IM dengan RUM adalah kekal dan AL-RUM dan Islam akan sama-sama memerintah, mentadbir dan mengekalkan keamanan dunia. Ini mmg saya sendiri akui ianya mmg tidak sehaluan dengan haratif tradisional yang mana akan berlaku pembelotan dan IM & Nabi Isa as akan sama-sama mengalahkan puak2 RUM yang belot itu.

Saya kira ada lagi perkara yang SIH sendiri belum berani menyatakan perkara terpokok yang menyokong naratifnya secara penuh.

Saya kira perkara ini hanya akan dapat lebih diketahui apabila IM mengenali kedatangan(turunnya semua) Nabi Isa as nanti.


Walau apa jua yang berlaku pada waktu itu nanti yang penting kita umat Islam haruslah berada dibelakang IM, insyaAllah akan beroleh petunjuk dan jalan yang baik dan benar. Wallahualam."

Al Faedah: Dalam apa keadaan pun kita bercakap tentang perbezaan pendapat saya dengan SIH di sini, pendapat saya mengenai IRAN seperti yang dijelaskan adalah lebih ektrimis dari SIH. Saya melihat persekongkolan IRAN kepada blok Rusia sebagai suatu muslihat globalis, tidak lebih dari itu.

Beliau merujuk kepada Khomeini dan menggunakan ucapan Rahimahullah, dan saya mendapati perkara ini amat menakjubkan bahawa seorang Syiah Imamiah yang merupakan seorang agen MI6 dan agentur kuasa AS-GB diberi gelaran sedemikian. (Saya tidak mempertikaikan urusan arwah dengan ALLAH ta'ala). Cuma saya belum pernah mendengar sesiapa di kalangan ulama2 Sunni yang menggelarkan Khomeini dengan Rahimahullah.

Berkenaan RUM=RUSIA. Sesiapa yang rajin cari semula video yang syaa nyatakan sini boleh paste link yang saya maksudkan. Di beberapa ketika SIH mengatakan RUM adalah RUSIA. Akan tetapi apabila beliau ditekan mengenai kemungkinan RUM membeloti perjanjian damai, beliau pernah berkata, "No there are many RUM. That is a different RUM.."

Saya mengambilkira apa yang tuan Khairulazmi Mohamed katakan tadi, cuma saya berasa sangat hairan. If there's only one RUM (which I agree to), how can there be many RUMS at the same time? RUM is RUM dan RUM ialah RUSIA. Fullstop bagi saya.

Itu antara perbezaan2 pendapat dalam hal RUM RUSIA buat masa ini.

Dia kes tu dalam soal jawab. Rum Rusia memang banyak dia dah kata. Waktu tu orang tanya pasal Rum belot. Dia kata no that is a different Rum.. So it's funny to me.

1. Setakat ini itu sajalah perbezaan pendapat. dan saya rasa SIH tidak pernah mengandaikan bahawa Putin yang semestinya terlibat dalam perjanjian damai kerana jalurmasa SIH lebih lanjut ke hadapan berbanding dengan saya. Beliau lebih kepada mengisyaratkan RUSIA bukan Putin secara spesifik.

2. Saya meletakkan Putin ke hadapan kerana jalurmasa saya lebih rapat. 2015-2018, 2020-2024 adalah jalurmasa huru hara saya. Dan sekali lagi saya nyatakan sekiranya ada rancangan untuk membunuh Putin dan ia dapat dilaksanakan, andaian saya mengenai Putin batal, tetapi mengenai Rusia masih terus seperti biasa.

Khairulazmi Mohamed: 4. "Sheikh pernah membuat penjelasan ringkas akan hal Rum1, Rum2 dan Rum3 sebagai kuasa-kuasa Kristian yang mana Rum1 merujuk kepada rum yang asal iaitu ketika mula-mula ROME menganut Kristian). Setelah berpecah satu pecahan kuasa Rum bergerak ke Konstantinopel menjadikannya Rum2. Kemudian Rum2 dijatuhkan sebelum ianya bergerak dan berkuasa di Moscow, Russia, inilah Rum3.

Jelas pendiriannya Rum yang disebutkan didalam Al-Quran itu merujuk kepada Rum ke2 yang mana kini sudah pun tiada lagi disana(dalam maksud krisitan disana tiada lagi kuasa politik dan militer yang kuat) melainkan telah berpindah kini di Moscow, kini Rum3.

Dalam menerangkan hadis pergabungan IM dengan RUM, sheikh mengambil nada positif(bergabung dan menang) pada hadis tersebut merujuk kepada RUM2 atau kini RUM3, manakala nada negatif(membelot dan melawan) ditujukan kepada Rum1(yang masih berkuasa dibelah barat). Kaedah ini pada pandangan Sheikh adalah lebih tepat dan selari dengan petunjuk Al-Quran yang memberikan nada positif kepada Rum2."

AL FAEDAH: Memang dia sudah menjelaskan mengenai Rum no 1 no 2 no 3.. Di sini lawaknya. Naratif serangan bawah 80 bendera merujuk kepada Rum secara spesifik. Bermakna Rum Russia. Tetapi bila sampai pada bab mentakwilkan siapa Rum tersebut beliau kembali patah balik pada NATO, sedangkan hadits tersebut dengan jelas menyebut RUM..

Bila bab alliance dengan Rum ialah Rum NO 3, bila bab attack dari RUM dia jadi is not from Rusia tetapi NATO! Bagi kami ini suatu kaedah yang membingungkan..

+- 26:40
Rujukan statemen SIH (Hadits 80 Bendera,Rum belot)
http://youtu.be/8hQ157-zK_U


Isu utama kita ialah SIH mengatakan Rum adalah Rusia. Bermakna perjanjian damai adalah antara tentera Islam dan tentera Rusia/Rum.

Jadi macam mana pulak boleh RUM-NATO yang tiba-tiba menyerang dan belot? Sedangkan andaian kita ialah perjanjian dengan RUM RUSIA. Mustahil lah. Sebab apa RUM NATO nak belot sedangkan yang berdamai ialah RUM RUSIA?

Itu yang paling jelas saya boleh susun ayat. Bermakna sudah tentulah RUM RUSIA yang membelot menurut hadits tersebut. Dan jelas pada sela masa tersebut beliau mengatakan RUM NATO bawah 80 bendera yang belot.

Dalam apa keadaan pun saya mempunyai asas yang kukuh dan saya akan jelaskan dalam naratif saya bila sampai bab ini.

Saya ada jelaskan di atas awal lagi bahawa hipotesis Putin saya sebenarnya merujuk kepada sebuah hadits yang menyatakan pemimpin yang memeterai perjanjian adalah dari keturunan Heraklius. Saya akan lampirkan bila saya kembali pada bab tersebut nanti. Saya akan jalankan dulu naratif Putin dalam kerangka 1914-1918-2014-MH17.

Takda data bukti genetik. Saya ada nas hadits satu dan berat sangkaan merujuk pada Putin, melainkan beliau dibunuh dalam masa terdekat, maka andaian saya terbatal.

MH17 bagi saya adalah satu amaran yang jelas kepada Putin bahawa beliau sedang disasarkan.


Saya ada satu jalur genetik yang mendakwa kepada Heraklius tapi dalam jaringan Black Nobility Monarki Belgium.. Sangat sukar bagi hamba menerima Pakatan NATO sebagai RUM dan beliau (yang mendakwa keturunan Heraklius) bukanlah seorang pemimpin bertaraf dunia.

On This Day: Bolsheviks Execute Czar Nicholas II and Family - On July 17, 1918, Russian Czar Nicholas II and his immediate family were executed by Bolsheviks in the cellar of Ipatiev House in Ekaterinburg, ending the Romanov dynasty.

And we have a satanic numerology on this (sebagai acara sampingan). Bagi saya ada 2 ko-relasi sebagai isyarat central bankers sedang menggerakkan sesuatu. rujuk pada kes duke of ferdinand 1914, Lusitania 1915, kes Tsar Nikolas 1918. We're definitely heading for something big worldwide. Dan Malaysia berada di tengah2 kontroversi.


Khairulazmi Mohamed: "Tuan rasa Malaysia akan kekal berkecuali?"

Al Faedah:
1. Malaysia endorse PSI Profileration Security Inisiative (Nuclear) pro US NATO, tapi saya tidak melihat sebarang dokumen ditanda tangani.
2. Malaysia masih dianggap sebagai China client state berdasarkan Ring of Pearls
3. Malaysia salah sebuah negara yang tandatangan endorsement dalam BRICS (Perincian kena rujuk semula).
4. TPP nampak sudah condong ke AS tapi masih belum formal.
5. MH370-MH17 nampak jelas suatu jalinan rahsia Msia-China wujud yang sudah dipintas oleh blok US-NATO..

Kekal berkecuali... sangat susah nak jawab. Saya rasa akan condong ke US NATO. Maka sekiranya betul, apa rancangan Globalis untuk kucar kacirkan Rusia-China-Iran. Malaysia tetap terlibat dalam apa situasi pun, Khairulazmi Mohamed..


I have no idea bagaimana endgame untuk Malaysia akan dimainkan


[Makluman: Siri infografik ini akan digabung ke dalam satu nota setelah selesai. Bersambung..]

KHAIRAL QURUN

لأن يصليها أخري هذه أمه إلا ما أصلها أولها
Lan yusliha akhiri hazihi ummah illa ma aslaha awwaluha

Telah berkata Imam Malik bin Anas (RA): "Tidak akan sekali-kali dipulihkan akan ummat yang akhir ini melainkan kembali kepada cara pemulihan ummat yang terdahulu. [Ash-Shifaa of Qaadee ‘Iyyaadh (2/676)]

Imam Malik rahmatullahu 'alaihi said: "This latter ummah cannot be reformed except by that way which has reformed the earlier one (The Companions of RasuluLlah SAW).”

║▌║▌║█│▌alfaedah║▌║▌║█│▌

Ada orang yang bodoh, dan tidak tahu dirinya bodoh. Inilah orang yang jahil. Ada orang yang bodoh, tapi merasakan dirinya pandai. Inilah orang yang perasan. Ada orang yang pandai, tapi merasakan dirinya bodoh. Inilah orang yang 'alim.

Orang yang pertama memiliki sifat jin dan setan. Yang kedua mewakili sifat iblis. Yang ketiga mewarisi sifat malaikat.

Hendaklah kita belajar untuk jadi bodoh, bukan belajar untuk jadi pandai. - Al Faedah
Powered by Blogger.

RUM = RUSSIA

Google Translate

LIVE TRAFFIC

Follow di Facebook

 

© 2014 AL FAEDAH. All rights reserved. Designed by Templateism

Back To Top